X

educatie


Het overdragen van kennis en vakmanschap zit diep geworteld in de HipHop cultuur. Ieder jaar doen ruim 3000 leerlingen mee aan educatieve programma’s van UrbanMatterz. Ook dit jaar zal het educatie programma bestaan uit het bezichtigen en onderzoeken van een uitdagende en inspirerende expositie.

expositie


meltingpot


De lopende expositie in De Cacaofabriek EXPO Meltingpot, waar de rijke visuele urban cultuur van HipHop in alle verschijningsvormen wordt tentoongesteld, is een grote inspiratiebron voor leerlingen tijdens hun deelname aan de workshops.

onderzoeken


kijken en begrijpen


De kinderen starten met een korte uitleg. Daarna ontvangen zij een werkboekje, waarmee zij actief door de expositie zullen bewegen, onderzoeken, ondergaan en registreren. Hierdoor ontstaat meer interactie met de kunst. Omdat elk kind vanuit zijn/haar belevingswereld naar de kunst kijkt, worden zij geprikkeld om op een andere manier te kijken. Het ingevulde werkboekje vormt een mooi persoonlijk document en kan de persoonlijke beleving van de kinderen visualiseren, wanneer zij hierover vertellen op school of in de thuissituatie.

workshop


kijken en doen


Deelnemers gaan Tags maken onder leiding van een professionele graffiti artist. Vooraf krijgen zij een korte uitleg voor het maken van een eigen tag. Daarna gaan de kinderen aan de slag om een vette tag (handtekening) op een kunstzinnige manier op het papier te krijgen. De kinderen zullen gaan werken met verschillende materialen (geen spuitbussen!) en zullen worden gestuurd om zo creatief mogelijk te werk te gaan. Het eindresultaat is een individuele tag die de persoonlijkheid van het kind weergeeft.

 
"kennismaken met een rijke visuele cultuur"